Vol440模特允爾阳朔旅拍私房真空紧身服饰勾勒完美身材惹火诱惑写真52P允爾花漾

Vol440模特允爾阳朔旅拍私房真空紧身服饰勾勒完美身材惹火诱惑写真52P允爾花漾

盖痈疖流注疮疡之类,即《内经》肠澼之证也。 果伤乎食,在病者自不欲食,今并能食者而亦禁之,将正气渐亏,百病从兹而入,甚可危也。

浊气反行清道,即阳明胃之浊气,反行太阴肺之清道,即寸口四盛以上之关证。若渴喜饮冷,善消食者,则为胃中风火妄动,逼血下行,法宜清胃,如人参白虎汤之类。

凡人昼起目张从¤|,则真气行于阳分,阴在内而阳在外,阳不足则不能统内之阴,故自汗出;夜卧目瞑从¤¥,则真气行于阴分,阴在外而阳在内,阴不足,则真气上浮,而液随之,故盗汗作,此二汗之实据也。 继洪曰:予寓岭南既久,愈知瘴疾不易用药。

前以从阴引阳,从阳引阴,水升火降,诸恙悉平。然则秋燥可无论乎。

 术家脱皆由是引而伸之,触类而长之,庶乎其易知易能而亦可以深信无疑也夫。轻者寒热往来,正类痎疟,谓之冷瘴。

问曰:病人舌忽不能转动,肢忽不能升举,睡中口流涎不觉者,何故?解散之妙,看定六经,自然中肯。

Leave a Reply