No5305模特利世性感白T配灰色短裙半脱露黑色内衣超薄灰丝诱惑写真79P利世秀人网

No5305模特利世性感白T配灰色短裙半脱露黑色内衣超薄灰丝诱惑写真79P利世秀人网

刺入三分,灸三壮。在人身则为脾,内而脏腑,外而肢体百骸之所资养,而气血之所从生也,且水得之而不汜,火得之而不炎,木得之而畅茂,金得之而坚凝,况饮食入胃,得脾为之健运,则清者由是而上升,浊者由是而下降。

若太阴症脉浮者,宜微汗之。 盖因寒气客胃,厥逆上行,复出于胃,故为噫也。

凡妇人室女,病伤寒热病及诸寒热气滞,须问经事若何,产后须问恶露有无多少。肺与大肠为表里,以肺为之体,则以大肠为之用,而水谷所腐之糟粕皆从大肠外出,俾相傅之官得以辅君出令。

又曰、冒家汗出自愈。在表者,因太阳表邪未解所致,必必腹满而不坚,治宜发散。

四肢乃诸阳之本,而胃主四肢,手足汗出者,是阳明之症也然有自汗出,有头汗出,有手足汗出者,悉属阳明也。 故春夏阳之出也,阳出而地乃辟,辟则土膏动而万物敷荣。

若下后而满,则有结胸痞气之别。上唇有疮,其声恶,通用治蚕桃仁汤。

Leave a Reply