No2727嫩模梦心月心愿旅拍白色连体内衣秀高挑曼妙身材真空激凸诱惑写真70P梦心月秀人网

No2727嫩模梦心月心愿旅拍白色连体内衣秀高挑曼妙身材真空激凸诱惑写真70P梦心月秀人网

治法虽同胎瘤,但此患由先天肾中伏火,精有血丝,以气相传,生子故有此疾,终变火证,溃处亦难收敛。 [3]夫经络流行,循还无端。

脚丫破烂,其患甚小,其痒搓之不能解,必搓至皮烂,津腥臭水觉疼时,其痒方止,次日仍痒,经年不愈,极其缠绵。【注】[1]膑骨者,膝上盖骨也。

 [11]偃者,偃月翳也。【注】[1]产后患目,乃去血过多不足之证,病虽有三因之别,而治法可以加减  [2]内因者,多缘思虑哭泣,或竭视势瞻,致成内障,须四物补肝汤,倍  熟地芎归;外因者,因嗜辛辣厚味,或因头风,致成风赤湿烂。

条文:女子逆经血灌瞳,满眼如朱努肉生,总因血热经阻逆,通经苏木大黄红,   芩连羌薄栀香附,生地归芍贼草芎。发三阴经者,服内托黄耆汤;发三阳经者,服内托羌活汤。

 【注】[1]胎风赤烂之证,因在母腹其母过食辛热,或生后,乳母过食辛热,致  令小儿双目尽赤,眵泪胶粘,四眦湿烂,宜用小防风汤治之。[9]肩内、耳后伤透于内者。

【注】[1]前额发际之下,两眉之上,名曰额。初宜荆防败毒散加藿香、黄连、石膏服之,外治按痈疽肿疡、溃疡门。

Leave a Reply